ur16-4-63y

ที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบถุงยังชีพให้แก่ แคดดี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัย Covid-19 จำนวน ชุด

ur14ap-caddy

ที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบถุงยังชีพให้แก่ แคดดี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัย Covid-19 จำนวน ชุด

ur14ap-ns

นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่มให้แก่นายสถิตย์ คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง 30 โหล เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส Covid-19

ur14ap-huisay

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบอาหารกล่องสนับสนุนจุดตรวจ Covid-19 ที่บ้านห้วยทราย และอบต.บ้านดง

ur14ap-1วันที่ 14 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบ อุปกรณ์การตรวจผู้ป่วย ประกอปไปด้วย กล่องใสตรวจโรค กล่องใสตรวจผู้ป่วย ที่กดเจลด้วยเท้า อาหาร น้ำดื่ม หน้ากากผ้า ถุงยังชีพ ให้แก่ นพ.วิศรุต เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสัง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ur10apr63-4วันที่ 10 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้ตรวจคัดกรองโรค แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอย่างสะดวกและปลอดภัย