ur19 11 64 1กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. และเวชภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดยนายชาญชัย  พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเออท่วมหมู่บ้าน โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 110 แพ็ค และเวชภัณฑ์ 40 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 หมู่บ้าน ทั้งนี้ นายสงวน  ชาชุม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย ชาวบ้านบ้านโคกใหญ่ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดวุฒิศิลป์ชัย บ้านโคกใหญ่