ur19 11 64
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. และเวชภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนบ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดยนายชาญชัย  พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเออท่วมหมู่บ้าน โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 แพ็ค และเวชภัณฑ์ 20 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโสกจาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย ชาวบ้านบ้านโสกจาน ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน