ur22-4-a2

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตู้ตรวจเชื้อ (Swap Test) Positive pressure cabinet แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นผู้รับมอบ

ur20-4-b1

วันที่ 20 เมษายน 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ โดย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. และนายอุทาน พันโภคา กยอ-ฟ. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน นำน้ำดื่ม และ หน้ากากผ้า เพื่อสนับสนุนด่านตรวจ Covid-19 ที่ด่านบ้านภูเขาวง อ.อุบลรัตน์ และ ด่านตรวจบ้านผือ อ.หนองเรือ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชุมชนต่อไป

 

ur20-4-2

วันที่ 20 เมษายน 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ โดย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. และนายอุทาน พันโภคา กยอ-ฟ. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมอบอุปกรณ์ให้ รพ.หนองเรือ ประกอบด้วยที่กดเจล 3 อัน ตู้กันเชื้อฟุ้งกระจาย 2 ตู้ ฉากกันเชื้อ 2 อัน Face shield 100 ชิ้น น้ำดื่ม 30 โหล เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง และให้กำลังใจในการต่อสู้กับภัย Covid-19 เพื่อพี่น้องประชาชนกันต่อไป ด้วยน้ำใจจาก กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์

ur17-4-b2

วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่่จุดคัดกรอง บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. มอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ ที่กดเจลแอลกอฮอลด้วยเท้า และในส่วนของโรงไฟฟ้าน้ำพอง นำโดย นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง มอบเจลล้างมือ ให้แก่ นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายก อบต.กุดน้ำใส เพื่อนำไปใช้ต่อสู้กับ Covid-19 ต่อไป

ur16-4-63za

นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบอาหารกล่อง และน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนจุดตรวจ Covid-19 ที่บ้านห้วยทราย และอบต.บ้านดง

ur16-4-63z2

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม และถุงยังชีพ สำหรับผู้ที่ถูกกักตัวจาก Covid-19 ที่ จุดตรวจบ้านโนนเมือง