timeline 20200215 115833วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000.00 บาท ให้ผู้ประสบเหตุจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาฯ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รวมผู้ปฏิบัติงานบริจาคเงินสมทบ 103,400.00 บาท
ในการนี้มีนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ., นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2, นายพงศกร เรืองมนตรี วศ.11 ชฟม., นายดนุนันท์ ไชยทุม กดลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา ร่วมในพิธีมอบเงินบริจาค ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเงินมอบช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเสียชีวิต จำนวน 27 ราย (ชาวโคราช 17 ราย, ต่างจังหวัด 10 ราย) เบื้องต้นรายละ 1,000,000.00 บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บพักรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 22 ราย เบื้องต้นคนละ 100,000.00 บาท (อยู่ในห้อง ไอซียู คนละ 300,000.00 บาท)
ที่มา.- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ur16dec62IMG 7568     วันที่ มกราคม 2563 ที่ บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายนิโรจนฺ์ สิมสาแก้ว นก.อฟอ. นางสาวปรัชญาปารมิตา ภูมณี วก.และนายชาญชัย พรนิคม ช.ร่วมกันมอบผ้าห่มให้แก่ชาวชุมชนโนนอินทร์แปลงที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวน้ำใจจาก กฟผ.

ur16dec62127944 0   วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าเรือนพานคำ  นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข อฟอ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันกับช่อง 9  อสมท.

ur16dec62IMG 5561     

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับนักกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี (ช.อฟอ-1.) ผู้แทน อฟอ. กล่าวต้อนรับนักกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการแข่งขันกีฬา “สพท.ขอนแก่น สัมพันธ์” โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมในพิธีเปิดด้วย