วิสัยทัศน์ ::  เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

 

  00237494  
   นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข  
  ผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
     
00196724  00272531 00289703x

 นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1

 นายชัยวุฒิ หลักเมือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2

 นายประสิทธิ์ อุปชิตร

วิศวกรระดับ11