>>>               วิสัยทัศน์ อฟอ. :: ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Energy for Sustainability             <<<   

            สอบถามข้อมูลน้ำ เบอร์ตรง    043-446393    และ หมายเลขโทรศัพท์ 043-446233-4    ต่อ   5013-4          

 

  00237494  
 
 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข
 
  ผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
     
00233120 00289703 00282557

 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1

นายประสิทธิ์ อุปชิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2


นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ 

วิศวกรระดับ11
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ