วิสัยทัศน์ ::  เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

 

  00237494  
 
 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข
 
  ผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
     
00233120 00289703 00282557

 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1

นายประสิทธิ์ อุปชิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2


นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ 

วิศวกรระดับ11
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ