ur15sep60sm วันที่ 15 กันยายน 2560 "กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้สัมภาษณ์สด ประเด็นการใช้น้ำของโรงงานกระทิงแดง"

ur180460sm

วันที่ 18 เมษายน 2560

"กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่"

ur6sep60sm วันที่ 6 กันยายน 2560 "กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560"

ur14sep60sm วันที่ 14 กันยายน 2560 "กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560"

ur14sep60-2sm วันที่ 14 กันยายน 2560 "กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้สัมภาษณ์ช่อง 7 เตรียมรับมือพายุทกซูรี"

ur14sep60-1sm วันที่ 14 กันยายน 2560 "กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมประชุมหารือการใช้พื้นที่คันดินโนนสัง"