re ur8-3-64วันที่  8  มีนาคม  2564 นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข  อฟอ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับ นายพยุง  เหล็กดี ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภออุบลรัตน์ ท่านใหม่

ur4-3-64   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี
ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. พร้อมด้วย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. , นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2. , นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. หัวหน้ากอง ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่

re ur2-3-64a⛰💦 อฟอ.ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 💦⛰
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.10 น. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. ให้สัมภาษณ์เรื่อง สถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตนในปัจจุบัน กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอนแก่น (ช่อง 5) ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์

re ur2-3-64  วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายธนภัทร  ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนอุบลรัตน์ มอบแท่นกดเจล แอลกอฮอล์ 20 แท่น พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ในการป้องกันโรค Covid-19 ต่อไป

re ur1-3-64    วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายนภฤทธิ์  ผดุงศรี ช.อฟอ-1. เป็นผู้แทนผู้บริหาร อฟอ.มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ 20 แท่น ให้แก่ อปอ.นำไปแจกจ่ายให้แก่ ศูนย์อุดรธานี ศูนย์อุบลราชธานี และศูนย์สกลนคร ต่อไป

snr22feb64    โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง เชื่อนศรีนครินทร์ เชื่อนภูมิพล และ กฟผ.แม่มาะ โดยนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1 นำทีมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธ และเขื่อนจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีและศึกษาดูงานศูนย์ศึกษและพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง เชื่อนศรีนครินทร์ เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของแต่ละเขื่อน