ur26-6-63   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์

         วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภออุบลรัตน์ เดินทางเข้าติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1, นายธภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเรือนพานคำ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ur25-6-63-hos     ⚡️ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ⚡️

         วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี (ช.อฟอ-1.) ผู้แทน อฟอ. , นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ (วศ.11 อฟอ.) พร้อมด้วย ผู้เกษียณอายุในปี 2563 และหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จำนวน 200,000 บาท โดย นายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์

ur23-6-63   วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ตู้ตรวจคัดกรองสารคัดหลั่งแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ แก่โรงพยาบาลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วิศรุต เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสัง เป็นผู้รับมอบ

ur22-6-63-b  

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. พร้อมด้วย นายไกรสวัสดิ สินสา (วศ.9 กบอ-ฟ.) , นายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล (หชฟอ-ย.) , นายวัฒนา คำบึงกลาง (หรปอ-ฟ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบอุปกรณ์การศึกษาประกอบด้วย

- เสากดเจลแอลกอฮอล์ แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 6 ชุด (มูลค่า 4,800 บาท)

- เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน

- สมุด กฟผ. จำนวน 210 เล่ม

         ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมี นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง พร้อมคณะคุณครู เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

         ทั้งนี้ กฟผ.มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ ให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง และให้กำลังใจในการต่อสู้กับภัย COVID-19 เพื่อพี่น้องประชาชนกันต่อไป ด้วยน้ำใจจาก กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์

ur1-6-63x

   

 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่อาคารแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 นำผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมทำพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน

urur27-5-n12.jpg

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย นำโดย นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1, นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2, นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา,