ur2-12-63     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) พร้อมด้วย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อฟอ-1.), นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกร ระดับ 11 (วศ.11 อฟอ.), นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา (กยอ-ฟ.), นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากองบริหาร (กบหอ-ฟ.) และ นายจาตุรนต์ ใกล้จันอัด หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ (นก-ฟอ.) เข้าพบแสดงความยินดีกับ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ โอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ท่านใหม่ พร้อมมอบกระเช้า เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ur27-11-63  อฟอ. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ. (EGAT E-Bike)

         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานระหว่างอาคาร ท.103 และอาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวรถจักรยานนรต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ. (EGAT E-Bike) โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในการเปิดงาน และกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ. พร้อมมอบรถ EGAT E-Bike ให้กับหน่วยงานผู้ใช้งาน

ur17-11-63💦 อฟอ.ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 💦
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สัมภาษณ์เรื่อง สถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตนในปัจจุบัน กับ ผู้จัดการออนไลน์ , สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น , นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น / จ.ขอนแก่น และหนังสือพิมพ์สี่เหล่าทับ ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ur16bกฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ร่วมสนับสนุนเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.45 น. ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย นำโดย นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) , นภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ช.อฟอ-1.) , นายอนุสรณ์ บุญรอด วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าน้ำพอง (วศ.11 อฟพ.) , นายศานิต ถิ่นชีลอง หัวหน้ากองควบคุมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ร่วมสนับสนุนเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2563 และมอบหนังสือ “ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย” ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้กับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ur12-11-63วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.30 น. ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านห้วยทราย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ โดยแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  ดำเนินการจัด กิจกรรม "เยี่ยมยามถามข่าว  ชุมชนบ้านห้วยทราย" โดยมี นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี (ช.อฟอ-1.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พบประเยี่ยมเยือนถามข่าว กับพี่น้องประชาชน ชุมชน หัวหน้าผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ในส่วน กฟผ. มีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสมพงษ์ อรรคฮาต ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 บ้านห้วยทราย ให้การต้อนรับ กิจกรรมนี้เน้นการมีส่วนร่วมต่อกันระหว่าง กฟผ.กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียและ หรืออาจมีผลกระทบต่อ กฟผ. ซึ่งเป็นกิจกรรมเน้นความสำคัญต่อความเข้าใจต่อภารกิจ กฟผ. และชี้แจงภารกิจ  กฟผ.ทำความเข้าใจร่วมกัน  เป็นกิจกรรมเชิงรุกด้านงานประชาสัมพันธ์  และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์

ur26-6-63   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์

         วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภออุบลรัตน์ เดินทางเข้าติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1, นายธภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเรือนพานคำ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น