ur16dec62IMG 7568     วันที่ มกราคม 2563 ที่ บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายนิโรจนฺ์ สิมสาแก้ว นก.อฟอ. นางสาวปรัชญาปารมิตา ภูมณี วก.และนายชาญชัย พรนิคม ช.ร่วมกันมอบผ้าห่มให้แก่ชาวชุมชนโนนอินทร์แปลงที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวน้ำใจจาก กฟผ.

ur16dec62127944 0   วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าเรือนพานคำ  นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข อฟอ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันกับช่อง 9  อสมท.

ur16dec62IMG 5561     

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับนักกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี (ช.อฟอ-1.) ผู้แทน อฟอ. กล่าวต้อนรับนักกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการแข่งขันกีฬา “สพท.ขอนแก่น สัมพันธ์” โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมในพิธีเปิดด้วย