>>>               วิสัยทัศน์ อฟอ. :: ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Energy for Sustainability             <<<   

            สอบถามข้อมูลน้ำ เบอร์ตรง    043-446393    และ หมายเลขโทรศัพท์ 043-446233-4    ต่อ   5013-4          

 

mission62