ur16 11 64

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. และเวชภัณฑ์ ให้แก่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดยนายวีระศักดิ์ นนท์เหล่าพล ทกท.กยอ-ฟ.1 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเออท่วมหมู่บ้าน โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 220 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 220 แพ็ค และเวชภัณฑ์ 80 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 หมู่บ้าน ทั้งนี้ นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายสุภาพ เสนาพล กำนันตำบลบ้านผือ เป็นผู้กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย ชาวบ้านตำบลบ้านผือ ร่วมรับมอบในครั้งนี้