ur4-6-64      วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. มอบอาหารและเครื่องน้ำดื่ม ที่ทาง กฟผ.สนับสนุน ให้แก่ แพทย์หญิงอภิสรา ธำรงวรางกูร ผอ.รพ.อุบลรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น