Written on 07/03/2016, 10:39 by บุญสี ศรีกุล
1-2559 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้ในการอุปโภค – บริโภค เมษายนนี้           ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS) เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในปัจจุบัน พร้อมแจ้งให้ประชาชนใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค อย่างประหยัด และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในเรื่องของการงดทำนาปรัง และการเลี้ยงปลาในกระชัง           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
Written on 27/02/2016, 08:04 by บุญสี ศรีกุล
2016-02-27-08-04-51 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จัดงานผู้บริหารพบลูกจ้างเหมา ประจำปี ๒๕๕๙         เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูพานคำ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดงาน ผู้บริหารพบลูกจ้างเหมา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี และมีนายวิวัฐศ์ ประเสริฐศรี  หัวหน้าแผนกงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริหาร , ...
Written on 16/02/2016, 10:11 by บุญสี ศรีกุล
11-2559 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2559นายไพฑูรย์ กุลรักษา ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นายโยธินวิโรจน์ศิริกุลวิศวกรระดับ 8, พร้อมด้วย นายบุญสี ศรีกุล       ช่างชำนาญการระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสัง  โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนคณะครูอาจารย์แต่ละโรงเรียน  ...
Written on 16/02/2016, 10:07 by บุญสี ศรีกุล
4-2559 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ เข้าแลกเปลี่ยนความเห็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ.           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพฑูรย์ กุลรักษา ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้า   แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายบุญสี ศรีกุล ช่างชำนาญการระดับ 4,             นางสาวเจนจิรา ปันมูล ช่างระดับ 3 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ และผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง ...
Written on 16/02/2016, 10:04 by บุญสี ศรีกุล
2016-02-16-10-04-56 กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมสัมมนา (ตุ้มโฮมเครือข่ายแกนนำชุมชน) ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๓ มกราคม  ๒๕๕๙ นายไพฑูรย์  กุลรักษา ช่างระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นายกำชัย  ชำนาญไพร วิทยากร ระดับ ๙ กยอ-ฟ. นางวารี  สุขธนะ พนักงานวิชาชีพ ระดับ ๗ กยอ-ฟ. และนายบุญสี  ศรีกุล  ช่างชำนาญการระดับ ๔ หปอ-ฟ. ได้นำแกนนำกลุ่มชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกลุ่มอาชีพ  รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  เข้ารับสัมมนา (ตุ้มโฮมเครือข่ายแกนนำชุมชน) ที่เขื่อนสิรินธร  ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เขื่อนอุบลรัตน์  ต.เขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 40250

โทรศัพท์  :  043 446 233-4
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โทรศัพท์  :  043 446 152