ur30-4-64     วันที่ 30 เมษายน 2564 นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์  ผดุงศรี ช.อฟอ-1. และนายประสิทธิ์  อุปชิตร ช.อฟอ-2. พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมด้วย ร้านค้าสหกรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ได้มอบน้ำดื่มแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มพลังและเป็นแรงใจในการสร้างแท่นกดเจล และ ตู้ความดันบวก เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับสถานที่ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์นี้ ซึ่งทาง กฟผ.ของเราได้ทำมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิด วิกฤตการณ์ โควิด 19 เข้ามาในประเทศไทย