ur22-4-64     วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.45 น. นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ นางสาวพัชรินทร์ อ้วนไตร รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รับมอบสิ่งของถุง Gift set ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

         โดยมี นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ อฟพ. , นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. , นายเกษม ปิดสายะตัง ช.อฟพ. , นายสหชาติ พิลาอ่อน ช.อปอ-1. และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย เป็นผู้แทนในการมอบ ณ โรงพยาบาลสนามขอนแก่น หอพักหญิง 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

         สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคนไข้ในครั้งนี้ โดย กฟผ.ได้มอบสิ่งของและอุปกรณ์สนับสนุนในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ถุง Gift set ของใช้จำเป็น จำนวน 400 ถุง  (2) ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ10 อัน  (3) เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด