ur27-11-63  อฟอ. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ. (EGAT E-Bike)

         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานระหว่างอาคาร ท.103 และอาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวรถจักรยานนรต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ. (EGAT E-Bike) โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในการเปิดงาน และกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ. พร้อมมอบรถ EGAT E-Bike ให้กับหน่วยงานผู้ใช้งาน