วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ 3 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. นายนิโรจนฺ์ สิมสาแก้ว นก.อฟอ. นางสาวปรัชญาปารมิตา ภูมณี วก.8 และนายชาญชัย พรนิคม ช.7 ร่วมกันมอบผ้าห่มให้แก่ชาวชุมชนโนนอินทร์แปลงที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวน้ำใจจาก กฟผ.

ur16dec62IMG 7544ur16dec62IMG 7550ur16dec62IMG 7584