วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าเรือนพานคำ  นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข อฟอ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันกับช่อง 9  อสมท.

ur16dec62127946