วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายประสิทธิ์ อุปชิตร ช.อฟอ-2 ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.18)​ สถาบันพระปกเกล้า มาทำกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและกีฬา แก่โรงเรียนในอำเภออุบลรัตน์ โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์

   ในการนี้ กฟผ.ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด สนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 18 นี้ มีนายจรัญ คำเงิน ชยย.ผู้บริหาร กฟผ.เข้าร่วมศึกษาในรุ่นนี้ด้วย

ur16dec62528581.jpgur16dec62528574.jpgur16dec62528578.jpgur16dec62528579.jpg