IMG 5907IMG 5909

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ หอประชุมที่ทำการอำเภออุบลรัตน์ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. ผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมพงษ์ มหาวัง นายอำเภออุบลรัตน์เป็นประธานในพิธี ข้าราชการและประชาชนในอำเภออุบลรัตน์เข้าร่วมมากมาย