timeline_25620423_164231.jpg

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายกนก  ตั้งพูลผลวนิชย์ (ช.อฟอ-1.) พร้อมด้วย นางสาวปรัชญาปารมิตา  ภูมณี (วก.8 หชฟอ-ย.) และทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อฟอ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด นำทีมโดย คุณอิสระ  วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมี นายเอกวัฒน์  อุตระศรี (ช.8 ทำการแทน หดคด-ฟ. กกคอ-ฟ.) เป็นวิทยากรผู้บรรยายสรุปภารกิจด้านการควบคุม การผลิตกระแสไฟฟ้าของกองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ จากนั้นคณะได้ถ่ายรูปร่วมกันและมอบของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ