header03

ชื่อบ้านพักรับรอง

          สิ่งอำนวยความสะดวก

 บ้านภูพาน 1-4

pupan1icon03

                              

          1. ห้องนอน 3 ห้อง รวม 6 เตียง

          2. ห้องนอนเครื่องปรับอากาศ

          3. ห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง

          4. เครื่องทำน้ำอุ่น

          5. โทรทัศน์

          6. ตู้เย็น

          7. ห้องโถง

อัตราค่าสมนาคุณ >>> 3,000.-/หลัง/วัน

บ้านอิงภู 1-4

poo eing

icon02


         1. ห้องนอน 3 ห้อง รวม 6 เตียง

         2. ห้องนอนเครื่องปรับอากาศ

         3. ห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง

         4. เครื่องทำน้ำอุ่น

         5. โทรทัศน์

         6. ตู้เย็น

อัตราค่าสมนาคุณ >>>3,500.-/หลัง/วัน

บ้านชมเดือน

shomdoun

 

iconshomdoun

                              

            1. ห้องนอน 6 ห้องๆ ละ 2 เตียง

            2. ห้องนอนเครื่องปรับอากาศ

            3. ห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง

            4. เครื่องทำน้ำอุ่น

            5. โทรทัศน์

            6. ตู้เย็น

อัตราค่าสมนาคุณ >>> 1,200.-/ห้อง/วัน

แฟลตสัตตบรรณ 1-3

sattabun

 

iconsattabun01

 

                                        

                1. ยูนิตละ 2 ห้องนอน 4 เตียง

                2. ห้องนอนเครื่องปรับอากาศ

                3. ห้องน้ำยูนิตละ 1 ห้อง

                4. เครื่องทำน้ำอุ่น

                5. โทรทัศน์

                6. ตู้เย็น

                7. ห้องโถง

(1 ยูนิต มี 2 ห้องนอน 4 เตียง) / (1 หลัง มี 16 ยูนิต 64 เตียง)

อัตราค่าสมนาคุณ >>> 800.-/ยูนิต/วัน

  • ข้าราชการลด 20 % 
  •      นักเรียนนิสิตนักศึกษา เป็นหมู่คณะลด 40 %
  •       สถานที่ติดต่อ/สำรองที่พัก : กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น โทร. 043-446231