Travel ur

 

ur 2

เขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากสร้างข้ามแม่น้ำพองโดยปิดกั้นลำน้ำพองตรง บริเวณช่องเขาที่เป็นแนวต่อระหว่างเทือกเขาภูเก้าและภูพานคำการก่อสร้างเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จปีพ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิด เขื่อนเมื่อวันที่ 1มีนาคม 2509 มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การประมงการป้องกันอุทกภัย การคมนาคม ตลอดไปจนถึงเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ภายในบริเวณมีร้านอาหารเรือนพานคำ บ้านพัก สนามกอล์ฟ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เดินชมสวนพรรณไม้ในวรรณคดีสวนประติมากรรม ไดโนเสาร์ วังมัจฉาและร้านอาหารตามสั่งภายใน บริเวณเขื่อน เปิดทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. อีกด้วย นอกจากนี้ ที่ปลายสุดสันเขื่อนยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

 

esan02   esan

 

เรือนอิสาน บ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาลักษณะบ้านเรือนของชาวอิสานคล้ายพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมบนบ้านมีอุปกรณ์หลายๆ อย่างของชาวอิสาน เฮือนอิสานนี้จะอยู่ก่อนถึงโรงไฟฟ้าประมาณ 200 เมตรบนเรือนอิสาน มีเรือนนอนหรือห้องนอน 2 ห้อง ที่เหลือก็ค่อนข้างจะเป็นที่โล่งๆ มีนอกชานและระเบียงยื่นออกมา

 

7 king

พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) 

            ประวัติความเป็นมา (โดยสังเขป) พระพุทธสิริสัตตราชหรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ที่ประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ เป็นพระพุทธรูปลองจากพระพุทธรูปองค์จริงประจำพระเดชพระคุณพระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล) แห่งวัดป่าบ้านหนองแสงต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งได้มาโดยนิมิตภาวนา มีพุทธลักษณะเป็นปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ประทับนั่งบนพญางูใหญ่ที่ขนาดตัวเป็นบัลลังก์แผ่พังพานเหนือเศียรพระ มี 7 หัว เป็นสัญลักษณ์แห่งฝนและความร่มเย็นดำริการสร้างพระพุทธรูปเกิดจากการที่ในปี 2542 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเกิดภัยแล้งในภูมิภาคอิสานติดต่อกันมาหลายปี น้ำตามเขื่อนต่างๆ มีน้อย ประชาชนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วไป โดยความเห็นชอบของนายวีระวัฒน์ ชลายน

       อดีต ผวก. กฟผ. พร้อมด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้าของผูปฏิบัติงาน กฟผ. ได้พร้อมใจกันขออนุญาตจาก หลวงปู่สอ พันธุโล ขอจัดสร้างหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลองขึ้น ณ เขื่อนแห่งนี้ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีฝนตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำเต็มเขื่อนจะได้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่ลุ่มน้ำ ตลอดไป

      วันที่ 12-13 สิงหาคม 2543 ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ที่ฝั่งซ้ายเขื่อนอุบลรัตน์แห่งนี้พระพุทธานุภาพและพระพุทธบารมีหลังจากประดิษฐานแล้วบังเกิดทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำเต็มเขื่อนทุกปีจริง ผู้ใดมากราบไหว้บูชามักจะประสบโชคลาภและความปลอดภัย

travel m1travel m2 

 

หลวงพ่อพระใหญ่ หรือ "พระพุทธอุตรมหามงคลอุบลรัตน์"  เป็นองค์พระคอนกรีตเสริมเหล็ก สีขาวอยู่บนฐานดอกบัวสีชมพู ความสูงขององค์พระ 14 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พศ. 2514 ใต้ฐานองค์พระเป็นเหมือนโบถส์ มีพระพุทธรูปให้กราบไหว้

ur 1

 

เขื่อนอุบลรัตน์ เปรียบประดุจประทีปดวงแรกที่จุดความสว่างไสว ให้กับพื้นแผ่นดินที่ราบสูงแห่งนี้ให้ก้าวไปสู่ทิศทางของการ พัฒนาที่เจริญทัดเทียมกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ และนอกเหนือจากประโยชน์นานัปการแล้ว ความสวยงามของเขื่อนอุบลรัตน์และ ทะเลสาบกว้างใหญ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้แวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย


tavel poo  tavel poo01

 

จุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

            ภูพานคำ เป็นทิวเขาด้านตะวันออกของลุ่มน้ำพอง และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ตอนบนมีทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะพักแรมโดยเต็นท์ หรือที่บ้านพักของอุทยานฯ หรือที่ศาลาพักแรมของกรมประชาสงเคราะห์ บริเวณทะเลสาบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ภูพานคำนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดด้วย

 

            ภูเก้า ประกอบด้วย ภูเขา 9 ลูก คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อหม้อ ภูชั้น ภูเพราะ ภูลวก และภูวัด ภูทั้ง 9 ลูกนี้มีความสลับซับซ้อนมาก ประกอบด้วยป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด ถ้ำ น้ำตก ลานหินลาด และหินลักษณะแปลกๆ คล้ายปราสาทถ้ำพลาไฮ มีภาพเขียนรูปฝ่ามือ และภาพแกะสลักของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และศาลาบนยอดหินที่เรียกว่า หอสวรรค์ สามารถชมวิวได้ นอกจากนี้บริเวณภูเก้ายังมีวัดพระพุทธบาทภูเก้า ซึ่งปรากฏรอยเท้าคนและสุนัขขนาดใหญ่สลักบนหิน อันเกี่ยวโยงกับนิทานพื้นบ้านเรื่อง พระสุพรหมวิโมขา กับหมาเก้าหาง และตามผนังถ้ำบริเวณวัดยังมีภาพเขียนสี ภาพสลักสมัยก่อนประวัติศาสตร์