31jul.jpgtimeline_25620731_153058.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 14.50 น. ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์  NBT 11 คณะผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.)  ( อฟอ.,อฟพ.,อปอ. ) ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร กฟผ. เข้าบันทึกเทปฯ  นำโดย นายกนก  ตั้งพูลผลวนิชย์  (ช.อฟอ.1) , นายไวฑูรย์  เกียรติเฉลิมคุณ (ช.อฟพ.) , นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร อปอ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้แปฏิบัติงาน  กฟผ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  NBT (ช่อง 11) ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น