timeline_25620225_115357.jpgtimeline_25620225_115328.jpg

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายกนก  ตั้งพูลผลวนิชย์ (ช.อฟอ-1.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ฝึกทบทวนและทดสอบนักประดาน้ำ 2562 รุ่นที่ 1/2562 พร้อมมอบโล่ที่ระลึก ให้แก่นักประดาน้ำ เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 นี้ พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์  ฮามคำไพ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หน่วยประดาน้ำ หบอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน อฟอ.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ดร.สุเมธ  โสพัศ หัวหน้ากองพันธมิตรธุรกิจด้านผลิตไฟฟ้าและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (กพฟพ-ห.) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์ในการจัดการอบรบในครั้งนี้