timeline_25620201_120113.jpgtimeline_25620201_120109.jpg      

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ได้เปิดศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ณ ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เขื่อนอุบลรัตน์ โดยมี นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก

         โอกาสนี้ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) และ นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตร “ไฮโดรพาวเวอร์แพลน O&M โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์” จำนวน 30 คน