ur22 07 65

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเอกวัฒน์ อุตระศรี หดคอ-ฟ. พร้อมด้วย นางสาวจิรธร สีสังข์ พช.5 หชฟอ-ย. ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แผนกวิชาช่างยนต์ ชั้น ปวช.1 จำนวน 96 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 4 ท่าน
ในการนี้ นายเอกวัฒน์ อุตระศรี หดคอ-ฟ. ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเดินเครื่องของ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นคณะได้มอบของที่ระลึกให้แก่ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ณ ห้องประชุมภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น