ur12 02 65 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากองบริหาร พร้อมด้วยนายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล หชฟอ-ย. และนายชาญชัย พรนิคม ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต นำโดยนายสุพิณ ปัญญามาก อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้ปฏบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ณ ห้องบงกช ร้านอาหารเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น