ur2 02 65วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายวีระศักดิ์ นนเหล่าพล วศ.9 ทกท.กยอ-ฟ. ผู้แทน กยอ-ฟ. พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกและผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโยธา มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 โดยมีนายวิฉัตรภ์ มาสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ พร้อมด้วยข้าราชการครู นักเรียน รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น