ur26 01 65
วันที่ 26 มกราคม 2565 กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายเศวต บาลดี วศ.8 ทกท.หออ-ฟ. ผู้แทน กออ-ฟ. กองพื้นที่ พร้อมด้วย นายชาญชัย พรนิคม ช.7 หชฟอ-ย. และผู้ปฏิบัติงาน หชฟอ-ย. มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 โดยมี นายทรงศักดิ์ ลาดเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง พร้อมด้วยข้าราชการครู นักเรียน รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น