ur29 10 64วันที่ 29 ตุลาคม 2564นายศุภอรรถ อรรถวัน กยอ-ฟ.พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ.มอบถุ'ยังชีพ จำนวน 70 ชุดณ บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 16 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุพรรณ ดีทอง กำนัน ต.โนนทองและ นายสุบรรณ วัฒนราช ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านรับมอบถุงยังชีพ และเป็นตัวแทนกล่าวของพระคุณมายังผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์และคณะทีมงานที่เดินทางมามอบให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมครัวเรือนในครั้งนี้