ur25-6-64 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. พร้อมด้วย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ.1,200 ขวด ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนอุบลรัตน์ ให้นำไปสนับสนุนแก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid19 อีกทั้งได้มีการออกโรงทานผัดไทย ของสายงาน วศ.11 แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปอีกด้วย