1.ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก 1 ตู้

2.ที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ 10 อัน

3.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มล 10 ขวด

4.น้ำดื่ม 100 โหล

5.หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น

6.หมวกคลุมผม 500 ชิ้น

7.ถุงกิ๊ฟเซฟของใช้ส่วนตัว 100 ชุด

8.ผ้าห่ม 50 ผืน

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมาที่เริ่มระบาดตั้งแต่ปี 2563 พนักงานจิตอาสา กฟผ. ได้ผลิตตู้ตรวจโควิดมอบให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้ใช้งานจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนถึง 500 ตู้ เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 3,500 อัน หน้ากากอนามัย 530,000 ชิ้น และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด2019 ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ