ur-3-5-64aกฟผ.มอบอุปกรณ์และสิ่งของ ให้โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

   วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์และสิ่งของ สำหรับใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เป็นผู้แทนมอบ ณ โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีอุปกรณ์และสิ่งของที่มอบ ประกอบด้วย

1.ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก 1 ตู้

2.น้ำดื่ม 30 โหล

3.หน้ากากอนามัย 200 ชิ้น

4.หมวกคลุมผม 200 ชิ้น

5.สเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด 50 มล. 50 ขวด

6.เสื้อกาวน์ 100 ชุด