สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคนไข้ในครั้งนี้ โดย กฟผ. ได้มอบสิ่งของและอุปกรณ์สนับสนุนในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. 3600 ขวด

2.พัดลมตั้งโต๊ะขนาด14 นิ้ว จำนวน60 ตัว

3.ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ10 อัน

4.เจลแอลกอฮอล์ขนาด5 ลิตร4 แกลลอน

5.เจลแอลกอฮอล์ขนาด450 มล.10 ขวด

6.เสื้อกราวน์น้ำ จำนวน200 ตัว