ur16bกฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ร่วมสนับสนุนเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.45 น. ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย นำโดย นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) , นภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ช.อฟอ-1.) , นายอนุสรณ์ บุญรอด วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าน้ำพอง (วศ.11 อฟพ.) , นายศานิต ถิ่นชีลอง หัวหน้ากองควบคุมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ร่วมสนับสนุนเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2563 และมอบหนังสือ “ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย” ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้กับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น