ur17-11-63💦 อฟอ.ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 💦
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สัมภาษณ์เรื่อง สถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตนในปัจจุบัน กับ ผู้จัดการออนไลน์ , สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น , นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น / จ.ขอนแก่น และหนังสือพิมพ์สี่เหล่าทับ ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น