ur23-6-63   วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ตู้ตรวจคัดกรองสารคัดหลั่งแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ แก่โรงพยาบาลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วิศรุต เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสัง เป็นผู้รับมอบ