ur22-6-63-b  

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ นำโดย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. พร้อมด้วย นายไกรสวัสดิ สินสา (วศ.9 กบอ-ฟ.) , นายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล (หชฟอ-ย.) , นายวัฒนา คำบึงกลาง (หรปอ-ฟ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบอุปกรณ์การศึกษาประกอบด้วย

- เสากดเจลแอลกอฮอล์ แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 6 ชุด (มูลค่า 4,800 บาท)

- เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน

- สมุด กฟผ. จำนวน 210 เล่ม

         ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมี นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง พร้อมคณะคุณครู เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

         ทั้งนี้ กฟผ.มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ ให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง และให้กำลังใจในการต่อสู้กับภัย COVID-19 เพื่อพี่น้องประชาชนกันต่อไป ด้วยน้ำใจจาก กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์