กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย นำโดย นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1, นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2, นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา, นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร, นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร, นายพิเย็น ภักดีสุวรรณ วิทยาระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมสัมพันธ์ ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หชสอ-ย.), นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าน้ำพอง (หชฟพ-ย.), นางสาวคร อุไรโรจน์ หัวหน้าแผนกธุรการ และบริการ วิทยากรระดับ 9 (ทนท.หธบพ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 3 ฝ่าย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมถลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

urur27-5-n12urur27-5-n11urur27-5-n13