วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ ประตูหน้าเขื่อนอุบลรัตน์ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ. นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ช.อฟอ-1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ทำการมอบตู้ กฟผ.ปันสุข แก่ผู้ที่ประสบภัย Covid19 คือน้ำใจจากพวกเราชาว กฟผ. ทุกคน

urur26-5-n11urur26-5-n12