timeline_20190608_115413.jpgtimeline_20190608_115432.jpg

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ สร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมฟื้นฟูและจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนที่ป่าชุมชนบ้านนางิ้ว นาโพธิ์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการ จากการที่อำเภอเขาสวนกวางเป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบมีการบุกรุกป่าที่สาธารณะประโยชน์จำนวนกว่า 2 พันไร่เพื่อปลูกอ้อย มันสำปะหลัง เมื่อทางราชการได้ดำเนินการทางคดีทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกก็ได้นำพื้นที่สาธารณะหลายแปลงมาทำการปลูกป่า และวันนี้นำพื้นที่อีก จำนวน 85 ไร่ มาเข้าร่วมโครงการปลูกป่า สร้างป่า สร้างรายได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

         ซึ่งผืนป่าแห่งนี้เริ่มมาพื้นฟูสภาพให้เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์มาตั้งแต่ปี 2558 หลังจากพื้นที่เป็นดินเสื่อมโทรมมาก่อน โดยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนมาร่วมฟื้นฟูป่า ทั้งมูลนิธิป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปตท.โดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำพื้นที่ป่านางิ้วนาโพธิ์มาเข้าโครงการปลูกป่าเพื่อเป็นป่าถาวรและเป็นแหล่งอาหาร มีสัตว์ป่าและเห็ดนานาชนิด แหล่งยาสมุนไพรของชุมชน มีการสร้างระบบให้น้ำเพื่อให้พืชที่ปลูกอยู่รอด และตั้งกองทุนอนุรักษ์ป่าแห่งนี้เพื่อให้ชุมชนดูแลและเป็นแบบอย่างการปลูกป่าชุมชนอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันป่าที่มีการฟื้นฟูมาก่อนหน้านี้ได้เจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์หลายจุดแล้วและได้รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัดมาแล้วและตอนนี้ส่งเข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีการประกาศผลในเดือนนี้ด้วย