timeline_25620606_145507.jpgtimeline_25620606_145434.jpg

         วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลำพะเนียง กองเดินเครื่อง เขื่อนอุบลรัตน์ นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ (ช.อฟอ-1.) พร้อมด้วย นายสฤษฏิ์ชัย ผ่องใสโสภณ หัวหน้ากองเดินเครื่อง (กดคอ-ฟ.) , นางอัมรา มีถม (วศ.10 กดคอ-ฟ.) , นายชาญชัย พรนิคม (ช.7 หชฟอ-ย.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับคณะกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ