timeline_25620531_153304.jpgtimeline_25620531_153301.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ลานทางขึ้นสันเขื่อนอุบลรัตน์ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) เป็นประธานในการเปิดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “50 ปี กฟผ. เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การ และสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างสายสัมพันธ์ อันดีระหว่างประชาชน กับ กฟผ.

         พร้อม อฟอ. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นจาก ไทยนิวส์ รายการ MASS TV Online มาทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย