timeline_20190528_220725.jpgtimeline_20190528_220743.jpg

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 15.20 น.   ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ NBT 11 คณะผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.) ( อฟพ., อปอ.,อฟอ) ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีผู้บริหาร กฟผ. เข้าบันทึกเทปฯ นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (อฟพ.) นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข อฟอ., นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ช.อฟอ.1 , นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ช.อฟพ. , นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.11 อฟพ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้แปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ   ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจ จังหวัดขอนแก่น NBT (ช่อง 11) ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

       ในโอกาสนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย อฟอ. และ ช.อฟอ-1 พร้อมด้วยทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ (หชฟอ-ย.) ได้มอบผ้าห่มกันหนาว กฟผ. ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM.98.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์   เพื่อสนับสนุนภารจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป