timeline_25620507_100342.jpgtimeline_25620507_100344.jpg      

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข (อฟอ.) นำผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ โดย อฟอ. ประธานในพิธีฯ เป็นผู้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์