timeline_25620430_101142.jpgtimeline_25620430_101148.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น (สทท. ช่อง 11) นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ "มองอีสานผ่าน NBT” ตอน “สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น” โดยมีนายเจริญ เพ็งมูล ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ประเด็นการสัมภาษณ์ “สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำเก็บกัก น้ำไหลเข้า น้ำระบายออก รับชมข่าวได้ทาง Facebook Live สด รายการมองอีสานผ่าน NBT ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562 ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา น. 10.00 - 10.30 น. และติดตามรับชม NBT ขอนแก่น ได้ทั้งทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PSI ช่อง 11 ในระบบดิจิตอลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ