timeline_20190413_105919.jpgtimeline_20190413_105921.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2562 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข (อฟอ.) พร้อมด้วยนายนิโรจน์ สิมสาแก้ว (นก-ฟอ.) และผู้ปฎิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมงานสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ ประจำปี2562 โดยมีนายสมพงศ์ มหาวัง นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในการจัดงาน ณ เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น