timeline_25620320_150804.jpgtimeline_25620320_150803.jpg

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2562 แก่นักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยยาง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยในเดือนมีนาคมนี้ นายมานพ  สุวรรณศรี หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย เป็นเจ้าภาพผู้ที่เกิดในเดือนนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน     การจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นธรรมเนียมที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีวันคล้ายวันเกิดร่วมกันในแต่ละเดือน และผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์