PNEWS16122817000901701

 

วิสัยทัศน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อฟอ.

" เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในระดับสากลเป็นที่เชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม "