m-homepage-side-banner-callcenter

ที่อยู่

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์


ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

ชุมสายอัตโนมัติ

บ้านพักรับรอง

สนามกอล์ฟ


ร้านอาหารเรือนพานคำ


พัสดุ/จัดหา


ประชาสัมพันธ์

 

043 446 233-4

043 446 231

043 372 228

043 446 409

043 446 151

043 446 152

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร

อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

ชุมสายอัตโนมัติ


บ้านพักรับรอง


ประชาสัมพันธ์

 

045 366 081-3


045 366 085


045 366 421

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนจุฬาภรณ์
ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ


หรือ ตู้ ปณ.1 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

 

ประชาสัมพันธ์

044 861 669
044 384 969

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนน้ำพุง
115 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

 

ประชาสัมพันธ์

042 708 094-6

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
399 หมู่ 12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130


หรือ ตู้ ปณ. 6 ปณจ.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

 

ประชาสัมพันธ์

044 222 570-4

 

ต่อ 2580, 2589